Wednesday, June 9, 2010

Untuk Mu

Hei, sebut satu nama yang dapat membantuku!

Tunjuk satu sosok yang dapat menggerakkan tubuhku!

Datangkan sebuah kekuatan yang dapat menolongku!

Hembuskan angin yang menyejukkan hatiku!

Ciptakan mata air untuk memadamkan api amarahku!

Keluarkan meja permainan lotre untuk memancing keberuntunganku!

Berikan peta penunjuk jalan menuju cita-citaku!

Hadirkan secercah cahaya untuk membebaskan aku dari belenggu!